Paskambink +370 690 61811

NES KARTU VISADA LENGVIAU...

Labas, Aš - Sergej Gorškov

DIRBU SU PRIKLAUSOMYBĖMIS KIEKVIENĄ DIENĄ

Priklausomybių gydymas reiškia neišvengiamą akistatą su tamsiąją, arba sunkiąją gyvenimo puse. Alkoholizmas ir kitos priklausomybės iš esmės yra demokratiškos, jos paveikia visų socialinių sluoksnių žmones, tačiau skurdas didina neviltį, apsunkina gijimą ir prisikėlimą.

Priklausomybių centre, su finansiniais sunkumais susiduriantys žmonės yra gydomi nemokamai.
Taip pat, priklausomybių centre yra aukų dėžutės, kur centro klientai gali paaukoti simbolinę sumą pinigų. Čia per mėnesį surenkama iki 350 eurų, o už šiuos pinigus perkama kava, vaisiai bei kiti kokybiški maisto produktai ilgalaikių reabilitacijos centrų gyventojams.


Būtent ši veikla laikytina neformalia fondo pradžia.

apie fondą

Fondo susikūrimą paskatino karas Ukrainoje ir energijos kainų krizė.

 Karas dar kartą priminė, kad visi esame pažeidžiami ir smarkiai tarpusavyje susiję, daugybė žmonių, kurie galėjo, aukojo nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Tačiau tuo pačiu metu, energijos kainų krizė pagilino neturtą ir socialinę atskirtį Lietuvoje, o tie, kas sunkiai vertėsi, patys susidūrė su sunkumais, ir nemažai žmonių klausė – „O kaip mes?“

Ši situacija paskatino neapsiriboti anksčiau vykdytomis paramos formomis, kaip nemokama pagalba priklausomybių atveju bei aukų dėžutės, ir pagalvoti apie veiksmingesnius paramos mechanizmus.

Būtent todėl 2022 m. buvo įsteigtas fondas Neabejingi.


Fondo Tikslinės grupės

Nemažai fondų specializuojasi, teikdami pagalbą specifinėms grupėms, tokioms kaip neįgalieji, priklausomybių turintys asmenys, vienišos mamos, pensininkai, sergantys vaikai.


Fondo Neabejingi principas – padėti visiems. Kodėl?

Yra daugybė žmonių, kurie, susiklosčius aplinkybėms, atsiduria skurde, nors nepatenka nei į vieną iš paminėtų kategorijų. Mama, formaliai neišsiskyrusi, tačiau negyvenanti su vaikų tėčiu ir negaunanti iš jo paramos, žmogus, dar nesulaukęs pensijinio amžiaus, tačiau netekęs darbo, jauna mergina, kuri yra sveika ir darbinga, tačiau neturi artimųjų, kurių galėtų paprašyti pagalbos.

Visi šie žmonės nepatenka į jokią kategoriją ir neturi kur kreiptis, dar kitų žmonių biografijose persipina keletas aspektų, kaip vienišumas, nedarbas, liga ir kt.
Būtent todėl fondo Neabejingi principas – būti atviru ir padėti visiems, be kategorijų ir etikečių klijavimo.

KAIP GALIMA PAAUKOTI FONDUI?

Lėšas galima paaukoti paprastu bankiniu pavedimu arba tiesiogiai iš fondo svetainės. Ateityje, planuojama, kad bus galimybė skirti fondui 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, taip pat galimybė skirti paramą daiktais. Fiziniai bei juridiniai asmenys, paaukoję 250 Eur ir daugiau, jiems pageidaujant, nurodomi fondo rėmėjų sąraše.

KAIP NAUDOJAMOS LĖŠOS?

Žmonės, kuriems reikia pagalbos, gali kreiptis į fondą tiesiogiai (arba tretieji asmenys, kurie žino, kad jų kaimynams ar artimiesiems reikalinga pagalba). Parama skiriama, jei įmanoma, ne finansine, o prekių arba paslaugų forma – perkami maisto produktai, drabužiai, malkos, apmokamos sąskaitos už šildymą, gydytojo konsultacijos, remonto darbai ir kt.

FONDO VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaitos apie fondo lėšų panaudojimą bus skelbiamos fondo internetinėje svetainėje kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje. Paramos formos ir paramos gavėjų istorijos bus skelbiamos fondo Neabejingi Facebook paskyroje bei šioje svetainėje. Jei paramos gavėjai norės likti nežinomi, jų istorijos bus papasakotos nenurodant veikėjų tapatybės.

PADARYK GERĄ DARBĄ JAU ŠIANDIEN

Paaukok pinigų sumą labdaros ir paramos fondui „Neabejingi” ir padėk kitiems kovoje su skurdu!

Paaukoti galite paprastu baninkiu pavedimu, pervedant lėšas į mūsų fondo banko sąskaitą LT307300010173782582 arba užpildant žemiau esančią paramos formą.

PS. jeigu pageidaujate aukoti anonimiškai – palikite laukelius „Vardas”, „Asmens kodas” ir „El. paštas” tuščius.

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę statistiniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. View more
Cookies settings
Priimti
Nustatymai
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos 1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą Labdaros ir paramos fondo “NEABEJINGI” svetainėje https://www.paramos-fondas.lt/ (toliau – Duomenų valdytojas), nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą norint pasiekti teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas ar kt.) yra naudojamas. 1.2. Duomenų valdytojo rekvizitai: kodas Juridinių asmenų registre – 306135698, buveinės adresas – Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius, tel. +370 690 61811. 1.3. Kiekvieną kartą asmuo lankantis, Duomenų valdytojui priklausančiioje interneto svetainėje, sutinka su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. 1.4. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. 1.5. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus. 1.6. Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, taikant visas protingas technines ir administracines priemonės tam, kad surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. 1.7. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų. Asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. 2. Asmens duomenų tvarkymas 2.1. Duomenų valdytojas paramos gavimo tikslu tvarko finansiškai parėmusių (tolia – Rėmėjas/(-ai)) ir sutikimą davusių asmens duomenis: 2.1.1. Vardas, pavardė; 2.1.2. Telefono numeris, el. pašto adresas; 2.2. Jei asmuo yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Remėjo atstovo asmens duomenis: 2.2.1. Vardas, pavardė; 2.2.2. Telefono numeris, El. pašto adresas. 2.3. Asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. 2.4. Remėjas, savo sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo išreiškia paramos teikimo atveju pažymėdamas, kad sutinka su šia Privatumo politika. 2.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai teisės aktuose, reglamentuojančiais tokių duomenų saugojimą, nustatytais terminais, nepažeidžiant Duomenų subjektų teisių. 2.6. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų fizinės ir techninės priemonėmis. Primename, kad nė viena svetainė, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 3. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas 3.1. Duomenų subjektas turi teisę: 3.1.1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; 3.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami; 3.1.3. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3.1.4.ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 3.1.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. 3.2. Duomenų subjektui galimybė susipažinti su asmens duomenimis sudaroma pateikus Duomenų valdytojui rašytinį prašymą dėl susipažinimo su asmens duomenimis. 3.3. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu. 3.4. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Duomenų valdytojui rašytinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą, nedelsdamas patikrina asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis. 3.5. Duomenų valdytojas nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą. 4. Asmens duomenų perdavimas 4.1. Asmens duomenys gali būti teikiami esant Duomenų subjekto sutikimui. 4.2. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Duomenų valdytojas yra pasirašęs atitinkamas sutartis dėl asmens duomenų perdavimo/teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. 4.3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka. 5. Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje 5.1. Lankantis Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje, gali būti renkami apsilankymo metu gaunamus duomenis: IP adresas, tinklo ir vietos duomenys ir kt. Duomenys yra renkami slapukų (angl. Cookies) ir kitų panašaus pobūdžio technologijų pagrindu. 5.2. Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi naršančiojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti naudotoją kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti naudotojo lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Svetainėje naudojami salpukai

Slapukas Trukmė Aprašymas
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 mėn. Šį slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas vartotojo sutikimui dėl slapukų kategorijoje „Analytics“ išsaugoti.
cookielawinfo-checkbox-functional 11 mėn. Slapuką nustato BDAR slapukų sutikimas įrašyti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Funkcinis“.
cookielawinfo-checkbox-necessary 11 mėn. Šį slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys. Slapukai naudojami vartotojo sutikimui dėl slapukų kategorijoje „Būtina“ išsaugoti.
cookielawinfo-checkbox-others 11 months Šį slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Kita.
cookielawinfo-checkbox-performance 11 mėn. Šį slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Našumas“.
viewed_cookie_policy 11 mėn. Slapuką nustato BDAR slapukų sutikimo papildinys ir jis naudojamas saugoti, ar vartotojas sutiko naudoti slapukus. Jame nėra saugomi jokie asmens duomenys.
wp-settings-{time}-[UID] Sesijos metu „WordPress“ taip pat nustato keletą „wp“ nustatymų-{laiko}-[UID] slapukų. Galutinis numeris yra jūsų individualus vartotojo ID iš vartotojų duomenų bazės lentelės. Tai naudojama norint pritaikyti administratoriaus sąsajos vaizdą, o galbūt ir pagrindinę svetainės sąsają.
5.3. Naršantis interneto svetainėje asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų. 5.4. Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių nuorodų į jų svetaines, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą; paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės ir patekus į kitus tinklalapius, rekomenduojama atskirai pasidomėti jų Privatumo politika. 6. Baigiamosios nuostatos 6.1. Su šia Privatumo politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 6.2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą interneto svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt. 6.3. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų ir kad tęsdamas naudojimąsi internetine svetaine, sutinka su atliktais Politikos pakeitimais. Atnaujinta 2022-10-03.
Save settings
Cookies settings